Ukrainian Parliament | 2020 | Drawings & Paintings